Projectaanpak

Wanneer de klant Ridder iQ aanschaft, hanteert GNB onderstaande projectaanpak (deze fases hoeven niet per definitie in onderstaande volgorde plaats te vinden):

 • Vooronderzoek/Scoping;
  Een consultant beoordeelt in één dag hoe Ridder iQ snel en succesvol in uw organisatie kan worden ingezet. Na deze dag, op uw locatie, zal GNB B.V. de onderzoeksresultaten gebruiken om het projectplan op te stellen.
 • Projectplan;
  In het projectplan worden de gegevens die eventueel vanuit de bestaande software geconverteerd kunnen worden vastgelegd. Daarnaast wordt de inspanning beschreven die beide partijen moeten leveren om een succesvolle implementatie mogelijk te maken.
 • Installatie:
  Door een technisch consultant van GNB wordt de benodigde programmatuur geïnstalleerd en getest.
 • Initialisatie:
  Binnen de organisatie wordt een stuur-/projectgroep samengesteld in samenwerking met de applicatieconsultant. Vanuit de initialisatie zal het project een aanvang nemen.
 • Implementatie:
  Per module worden de volgende drie stappen doorlopen:
  1. Opleiding:
  GNB heeft veel zorg besteed aan standaard opleidingen voor de diverse modules en systeembeheer. De opleiding zal in hoofdzaak door de applicatieconsultant ter plaatste worden gegeven.
  2.Inrichting:
  Wanneer de opleiding voor de desbetreffende module gegeven is, wordt er direct gestart met het operationeel invoeren van de module. Hiervoor worden er samen met de applicatieconsultant keuzes gemaakt in functionaliteit. Vervolgens wordt er toelichting gegeven op de wijze van invoer. Hierna zal de klant door middel van zelfwerkzaamheid de module(s) verder moeten gaan vullen.
  3. Oplevering:
  Elke module wordt door de applicatieconsultant aan de klant opgeleverd. Nadat de ‘oplevering’ akkoord bevonden is kan een aanvang genomen worden met de volgende module.
 • Customizing:
  Wanneer Ridder iQ ingericht is en de opleiding van haar gebruikers voltooid is, wordt er indien gewenst geïnventariseerd welke specifieke aanpassingen er nog gedaan moeten worden. Deze kunnen onder andere bestaan uit het maken van macro’s waarbij bepaalde functies in Ridder iQ worden aangepast aan de gewenste bedrijfsvoering van de klant. Ook het maken van diverse rapporten in de gewenste lay-out van de klant valt hier onder. Wanneer deze aanpassingen niet in de opdrachtbevestiging staan zullen deze, indien de klant dit wenst, op nacalculatie uitgevoerd worden.
 • Testfase:
  In overleg met de applicatieconsultant zal worden besloten of er zal worden proefgedraaid en in welke vorm dit zal zijn. Proefdraaien kan essentieel zijn om onvoorziene zaken na de live gang tot een minimum te beperken.
 • Live gang:
  Samen met de applicatieconsultant wordt er een live datum vastgesteld. Ook kan er een overgang scenario opgesteld worden waarin wordt vastgelegd op welke manier de gegevens van de lopende zaken uit het huidige softwaresysteem worden overgezet naar Ridder iQ. Indien gewenst kan de applicatieconsultant op de live datum aanwezig zijn om ondersteuning te bieden.
 • Optimalisatie:
  Het kan zijn dat er tijdens het gebruik van Ridder IQ nog vragen ontstaan, of dat er toch nog behoefte blijkt te zijn aan een bepaalde vorm van customizing. Hiervoor zijn zogenaamde “optimalisatie” dagen af te nemen bij GNB. De hoeveelheid benodigde optimalisatie is voornamelijk afhankelijk van de getoonde inzet van de gebruikers.